Iggesund Ankarmon

Tillbaka

Hudiksvall

På Ankarmon fanns en utmärkt simbadsanläggning vid Iggsjön från 1940-talet. Den användes en bit in på 70-talet då tävlingsbassängen på 33,3 meter, läktare, hopptorn och badhytter revs och ersattes med flytbryggor och en ny omklädningsbyggnad. Tävlingsverksamheten flyttades till det nybyggda Badhuset i Centrum.