Iggesund Ankarvallen

Tillbaka

Hudiksvall

Ankarvallen anlades på 1930-talet och användes fram till 1966 då Iggesunds Bruk behövde marken för att utöka fabriksområdet.

Här var start och målplats för den klassiska Ankarstafetten på skidor. Fotboll spelades i fortsättningen på Movallen.