Ilsbo Idrottsplats

Tillbaka

Nordanstig

Ilsbo Idrottsplats ligger på ett område som tidigare kallades skoltäkten. Här fanns när Ilsbo Sportklubb bildades 1933 en mindre fotbollsplan på den yta som idag används till parkering. Den höll inte måttet när fotbollslaget började spela i seriesystemet utan verksamheten måste flyttas till en fullstor plan på Bäckmyra. I början på 1960-talet flyttade verksamheten tillbaka till skoltäkten sedan man byggt dagens idrottsplats. Fotbollsplanen mäter 100×61 meter och det finns också en nylagd träningsplan på 1700 kvadratmeter. På området finns ett större hus som rymmer 3 omklädningsrum, bollrum, verkstad och klubbrum med kansli. 4 olika skid- och motionsspår utgår från idrottsplatsen, 5, 3, 2,5 och 1,5 kilometer där alla utom 5 kilometerslingan är upplysta.