Järvsö Skyttegillet Öje

Tillbaka

Ljusdal

Skjutbanan ”Badtjärn” låg i Öje från 1888 och en bit in på 1900-talet. Skjutvallar finns utmärkta.