Kårböle IP

Tillbaka

Ljusdal

Fotboll och allmän idrott.

1933 erhöll KIF mark för anläggning av den fina och, av pensionärsföreningen, mycket välskötta idrottsplats som finns än idag. På IP har funnits löparbana, längd- och höjdhoppsgrop samt diskus- och kulring, idag finns även en dans- och boulebana. KIF började sitt seriespel i Härjedalsserien, för att fr.om. 1945 övergå till Ljusdalsserien. Kårböle IF var liksom Hovra IF mycket beroende av de anläggningsarbetare som fanns vid Laforsens kraftverksbygge. När bygget var klart var det bröderna Nordborg och Bågedahl samt bröderna Nyman med kusiner som utgjorde ryggraden i klubbens fotbollslag. Idrottsverksamheten lades ned i slutet av 1960-talet eftersom det då inte fanns tillräckligt många ungdomar i byn för att få ihop ett fotbollslag. På bilden syns John Bågedahl och Sven Ängemalm vid klubbstugan.