Korskrogen Tennisplan i Laforsen

Tillbaka

Ljusdal

I samband med uppförandet av Laforsens kraftverk, under 1950-talet, anlades en asfalterad tennisplan som fortfarande finns kvar, dock i mycket dåligt skick.