Ljusne, Ljusne Ala OK

Tillbaka

Söderhamn

Ljusne-Ala OK Föreningens klubbhus (Gl. Riksväg. 51, Ljusne) är Betaniahuset som de kunde köpa.
Föreningen har 2021 ca. 120 medlemmar. Sven Danielsson en framgångsrik löpare i föreningen.

Ljusnelöpet ett moment i Söderhamns klassikern som arrangeras av föreningen.