Ljusne Hömyra

Tillbaka

Hömyra:

Motionsanläggning, Laik Skidklubb.Vid anläggning
finns: Elljusspår: 1,6 och 2,5 km. Dagspår: 5 km. Vallabod samt
omklädningsrum finns att tillgå. Motionsloppet Ljusnelöpet-Löpning 12 km
alt 6 km. ingår i Söderhamns -klassikern.