Ljusne Orrskärsbadet

Tillbaka

Orrskärsbadet

Här hade Ljusne en simanläggning som drevs av Ljusne AIK.
Numera är Orrskärshamnen i Ljusne Sveriges största träutskeppningshamn för sågade
trävaror. Under 2014 anlöpte 100 fartyg hamnen. Utskeppningen ökade till
ca 1.000.000 kubik. Orrskär är också Norrlands djupaste isfria hamn, hela 12 meter vid kaj.