Ljusne Orrskärsbadet Alagrund

Tillbaka

Söderhamn

Här vid Lilla Orrskär hade Ljusne en simanläggning med hopptorn, simanläggningen drevs av Ljusne AIK.

Numera är Orrskärshamnen i Ljusne, Sveriges största träutskeppningshamn för sågade trävaror. Under 2014 anlöpte 100 fartyg hamnen.  Utskeppningen ökade till ca 1.000.000 kubik. Orrskär är också Norrlands djupaste isfria hamn, hela 12 meter vid kaj.