Los Tandsjöborg

Tillbaka

Ljusdal

Vid Tandsjöborg har det funnits fotbollsplan och hockeyrink vilka dock idag är mycket illa åtgångna av tidens tand.