Mohed Abrahamsvallen

Tillbaka

Söderhamn

En fotbollplan som anlades nere bakom Mokorset och som kom att kallas Abrahamsvallen. Planen var till att börja med liten men utökades i flera omgångar. Omklädningsrum, bastu och duschar byggdes. Anläggningen i dess helhet blev klar i slutet på 1940-talet. Fotbollsverksamheten lades ner under kriget men startade åter upp 1945. Övrig verksamhet som togs upp på programmet på ett tidigt stadium var simsport, löpning, orientering och skidsport. Något senare även bandy.

Medlemsavgiften 1930 var 2 kronor. 1931 anslogs en summa av 3 kronor för varje plankritning. Samma år erhöll kassören 10 kronor för väl utfört arbete. 1948 startades Flygarfesterna upp tillsammans med Gävle Flygklubb. Många kända artister har medverkat på festerna som var stora arrangemang. Efter 1963 ingick även Söderhamns Flygklubb som arrangör. Festerna upphörde i början på 1980-talet. Verksamheten flyttades över till Lägervallen vid flygfältet.