Näsviken Åvallen

Tillbaka

Hudiksvall

Åvallens fotbollsplan i Byberg blev klar 1953 och användes till 1957. På den upplogade ytan låg planen.