Norrala Vågbro Hockeyrink

Tillbaka

Söderhamn

Vågbro SK hockeyrink låg nere vid Vågbro snickerifabrik och där spelades ishockey mellan 1950 tom mitten på 1960-talet.
Vågbro SK lagbild från slutet av 1950 talet. Övre raden från vänster: Rune Nyström, Stig Enbom, Hans Sjölund, Yngve Persson, Glenn Johansson, Kurt Persson, Åke Wernersson, Torbjörn Hansson. Nedre raden från vänster: Jan Sundman, Folke Persson, Åke Sjödin, Yngve Sundman, Sören Larsson, Arne Norin, Jan Sundin.