Norrbo Homovallen

Tillbaka

Hudiksvall

År 1947 inköptes en åker vid Homotorpet där det spelades fotboll de första åren på den starkt sluttande marken. När planen byggdes om kunde man se både div. 4, 5 och 6 fotboll på Homovallen.