Röste Brovallen

Tillbaka

Bollnäs

Röste Bandyklubb spelade sina matcher på Brovallen alldeles intill väg 83. Brovallen var myrmark som spolades upp vintertid genom att leda vatten direkt från intilliggande Galvån. Idag är marken till stor del igenväxt av sly och ungskog. Röste BK var uppe så högt som i division II, näst högsta serien i mitten av 1940-talet.