Östansjö, Skidanläggning

Tillbaka

Söderhamn

Östansjö skidor. Byföreningen har sedan 40-talet arrangerat en återkommande skidtävling för ungdomarna upp till 16 år.
Antalet deltagare brukar vara runt 90-100. Tävlingen utgår från Bystugan