Söderhamn Segelvik

Tillbaka

Segelvik.

Söderhamns Segelsällskap bildat 1882. Söderhamns äldsta idrottsförening.1905 inköptes markområdet för 500 Kr och 1906 skänkte Evald Granström sin timrade sommarvilla som stod på Middagsholmen vid Ljusnenäset.

Söderhamns Segelsällskap bildades den 4 juli 1882 och den första kappseglingen hölls påföljande söndag.

Seglingarna förlades de första åren till vattnen mellan Ljusne och Storjungfrun. Samlingsplats var ofta ön Tuppen i södra skärgården.
1887 hade medlemsantalet stigit till 64 och antalet båtar till 23. Man hade under många år samlat pengar i en båtfond och 1896 inköptes en modern segelbåt som lottades ut. Det var den första moderna segelbåten i Söderhamn.