Söderhamn Skatepark, Vågbro

Tillbaka

Söderhamn

Skateparken låg i stadsdelen Vågbro, precis utanför Söderhamn. Skateparken står på en gammal tennisplan som tidigare hörde till det nedlagda Vågbrobadet. På parkeringen fanns redan en mindre park 1997. En inomhushall för skate finns vid Kungsgatan 30, Traversen i Söderhamn. Från hösten 2016 flyttades Skateparken till Stenbacken.