Söderhamns Jaktskytteklubb

Tillbaka

Söderhamn

Föreningen bildades 1865 under namnet Södra Hälsinglands Jaktskytteklubb,
1970 ändrades namnet till Söderhamns Jaktskytteklubb.
Föreningen skall bedriva
Gevärsskytte, Lerduveskytte, Viltmålsskytte, Utbildning och uppskjutning för jägarexamen
Föreningens uppgift är att verka för skyttet som en folksport och idrott med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.
Föreningen satsar särskilt på bredd- elit- ungdomsverksamhet. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott