Stråtjära Idrottspark

Tillbaka

Söderhamn

Idrottsparken, Stråtjära.

Vid ett möte på Lindbloms Kafé en höstdag 1928 bildades föreningen Hälsingebocken. Föreningens namn hade tidigare använts i något sammanhang i bygden men kan inte utrönas. Medlemsavgiften vid föreningens bildande var 1 krona, medlemsantalet var 43.

Redan 1897 bildades en förening i Skog som idkade olika idrotter, föreningens namn var IK Odin. Hur namnet hade tillkommit har inte kunnat fastställas.

Hälsingebockens IK ägnade sig åt under de första åren med fotboll, orientering och skidåkning.

Vid ett möte i mars 1932 beslutades att idrottsplatsens namn skulle vara Idrottsparken. Där skulle en dansbana och en fotbollsplan finnas Föreningen fick arrendera marken av Bergvik&Ala AB. Numera äger föreningen marken vid Idrottsparken.

Omklädningsrum beslutades byggas 1934. Klubbledningen ansåg nu att Idrottsparken hade ett tilltalade utseende, vilket även bekräftades av flera besökande gäster. 1937 togs ett beslut om inköp av ett piano till parken.

Vid ett klubb möte 1959 beslutades av fotbollsplanen skulle läggas om för att spelytan skulle bli jämnare. Arbetet kunde inte slutföras av olika orsaker vilket gjorde att invigningen dröjde fram till den 8 juli 1962 när föreningen spelade en invigningsmatch mot Marma. Matchen slutade med en förlust med 10-1.

Dansbanan i vid parken fick rivas efter ett beslut i juni 1965, banan var i dåligt skick och behovet fanns inte kvar.

1966 beslutades att föreningen skulle starta upp en tennissektion, tennisbanan byggdes i anslutning till skolan. 1969 beslutades att ett 2,5 km långt elljusspår skulle uppföras, Elljusspåret invigdes i februari 1972.

1959 uppfördes en skridskobana vid Lötbacken, 1961 flyttades banan till Fyrkanten.

Verksamheter har under åren i föreningen bedrivit friidrott, skidor, tennis, innebandy, styrketräning, orientering, fotboll, bordtennis, volleyboll och gymnastik.

Fotboll har föreningen haft verksamhet både på dam och herr sidan. 1972 beslutades att damfotboll skulle tas upp i klubbens program. Föreningen bidrog med 20 kronor för inköp av fotbollsskor. Damerna spelade i Hälsingeserien div.4. Verksamheten avslutades 1984.

Herrarna har genom åren spelat i Hälsingeserien div. 5-6. 1937 tog fotbollen i ett uppehåll efter ett extra årsmöte beslut p.g.a osämja, kiv och slit mellan spelarna i laget som det står i protokollet.

1987 bildades föreningen Skogs FF. Anledningen är minskning av folkmängden, och ungdomarnas avflyttning från orten vilket verksamheten i Hälsingebocken inte kunde fortsätta utan ett samgående med Holmsvedens AIK. Fotbollen i de båda föreningarna i tog ett beslut om att de skull avslutas och startas upp tillsammans i den ny startades föreningen Skogs IF.