Stråtjära Myra IP

Tillbaka

Myra IP, IK Hälsingebocken

Vid ett möte på Lindbloms Kafè en höstdag 1928 bildades idrottsklubben IK Hälsingbocken. De verksamheter som klubben ägnade sig åt under de första åren var: fotboll, orientering och skidåkning.

Ända sedan IK Hälsinbocken flyttade verksamheten till sin nuvarande plats har klubben arrenderat marken av Bergvik & Ala AB. De första åren betalades en arrendeavgift. Efter en tid var arrendet kostnadsfritt och nu äger klubben marken.