Stråtjära Myra IP

Tillbaka

Söderhamn

Vid ett möte på Lindbloms Kafè en höstdag 1928 bildades idrottsklubben IK Hälsingbocken. De verksamheter som klubben ägnade sig åt under de första åren var: fotboll, orientering och skidåkning. Ända sedan IK Hälsinbocken flyttade verksamheten till sin nuvarande plats har klubben arrenderat marken av Bergvik & Ala AB. De första åren betalades en arrendeavgift. Efter en tid var arrendet kostnadsfritt och nu äger klubben marken.