Stugsund Färsjöbadet

Tillbaka

Söderhamn

I dag finns här ett bad för allmänheten men Brobergs IF hade en simanläggning på platsen fram till början av 1940-talet.