Stugsund Mölleska täkten

Tillbaka

Söderhamn

Arenan tillkom med bl.a. ett bidrag av Sjöfolksförbundets välfärdsråd på 20.000:-. Sjöfolksförbundet önskade en anläggning där fartygsbesättningarna kunde träna och spela fotboll från de fartyg som gästade hamnen i Stugsund. Besättningarna hade en världsomspännande fotbollsserie.

Under vinter användes arenan till bandyspel, invigning 1956. En plan som underlättade för bandyn i Stugsund som inte behövde konkurrera med Broberg om istiderna på Faxevallen. Vid vissa tillfällen användes naturisen på Lungnet sjön. Stugsunds IK startade upp tävlingsverksamhet i bandyn 1946/47.Säsongen 1968/69 läggs ned den p.g.a spelarbrist. Efter 8 års uppehåll, återupptas bandyn och flyttar till Hällåsens konstfrusna bandyplan.