Växbo Skjutbana

Tillbaka

En skjutbana med två tavlor. Man sköt över Trolldalen med skjutplats väster om dalgången och kulfång i brinken på östra sidan ån.
Bilderna är en påminnelse om den skjutbana som en gång fanns. En överväxt skjutvall väster om Trolldalen och en betongbunker öster därom där tavelmarkörerna satt under skjutningarna, numer delvis gömd under en ditlagd sten.

Växbo skyttegille, tidigt 1900-tal. Stående från vänster (inte helt bekräftat) Anders Andersson (Ol-Pers), Per Persson (Erkers), Jonas Nilsson (Lars-Nils). Sittande Anders Persson (Erkers), tog senare namnet Wäng, Nils Nilsson (Östergårds).